• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Ders-Akademi/1405878436342260
  • https://plus.google.com/u/1/115659266339865496139/posts
Üyelik Girişi
reklam6
Site Haritası

Test 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER1-Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklarımızdandır?

a)insanlar                  b)yıldızlar

c)madenler                d)fabrikalar

2- Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki suları kirletmez ?

a)su içinde yaşayan canlılar

b)atık sular

c)sanayi atıkları

d)hava kirliliği

3- Her türlü bilgi toplama ve haberleşme araçları ile donatılmış olarak,uzayda bulunan uydumuzun adı nedir?

a)Telekom                   b)Türkcel

c)Türksat                    d)Uzaysat

4- Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada etkili değildir?

a)Radyo                     b)Gazeteler

c)Televizyon              d)Ders kitapları


5- I. Doğu Anadolu Türklere kalacak.

II.Bizanslılar,Selçuklu Devletine her yıl vergi verecek.

Bu hükümler hangi savaşın sonunda yapılan antlaşma şartlarıdır?

a)Kösedağ Savaşı    b)Dandanakan Savaşı

c)Talas savaşı         d)Malazgirt Savaşı

6- Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler ,hangi seçenekte belirtilmiştir?

a)Oğuzlar               b)Moğollar

c)Göktürkler          d)Osmanlılar

7- Malazgirt Savaşı kimler arasında olmuştur?

a)Gazneliler-Bizanslılar

b)Selçuklular-Bizanslılar

c)Gazneliler-Selçuklular

d)Bizanslılar-Moğollar

8- Selçuklulardan önce Anadolu ,kimlerin egemenliği altındaydı?

a)Bizans İmparatorluğu   b)Abbasiler

c)Batı Roma İmparatorluğu

d)Karahanlılar

 
9- Anadolu’nun kapılarını Türklere açan sultan aşağıdakilerden hangisidir?

a)Melikşah               b)Süleyman Şah

c)Alparslan              d)Selçuk Bey

 

10- Aşağıda verilenlerden hangisi Malazgirt Savaşının bir sonucu değildir?

a)Anadolu’nun Türkleşmesini başlatması.

b)Anadolu Selçuklu devleti’nin kuruluşunu   başlatması.

c)Anadolu’ya Türk boylarının göçleri başlamıştır.

d)Anadolu’ya yapılan haçlı seferlerini sona erdirmiştir.


11- Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Süleyman Şah        b)Alparslan

c)Tuğrul Bey            d)I.Kılıç Arslan


12- Anadolu Selçuklularının en parlak dönemi hangi sultan zamanındadır?

a)Süleymanşah     b)I.Mesud

c)II.Kılıçarslan    d)I.Alaeddin  Keykubat


13- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden değildir?

a)Danişmentliler        b)Saltuklular

c)Karamanoğulları     d)Mengücekliler


14- Anadolu’ya Türklerin girmesini sağlayan savaş Malazgirt Savaşı olduğuna göre,   aşağıdakilerden hangi savaş sonunda Anadolu kesin bir Türk yurdu haline gelmiştir?      

a)Pasinler                b)Miryakefalon

c)Yassı Çemen         d)Kösedağ


15- Hangisi,Türklerin Anadolu’ya kolaylıkla yerleşmesinin sebeplerinden biridir?

a)Bizans imparatorluğundaki iç karışıklıklar.

b)Bizans imparatorlarının Türklerden yardım istemeleri.

c)Bizanslıların Müslümanlığı kabul etmeleri.

d)Bizanslıların cesaret ve kahramanlığı.


16- Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

a)Konya                     b)İznik

c)Ankara                   d)Erzurum


17- Aşağıda verilen olaylardan hangisi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında olmamıştır?

a)Türklerin Avrupa’ya(Rumeli) geçmeleri.

b)Anadolu’ya haçlı seferlerinin başlaması.

c)Moğolların Anadolu’ya saldırıları.

d)Orta Asya’dan gelen Türkmen boyların ın,Anadolu’ya yerleştirilmeleri.

 
18- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlenin nedenlerinden değildir?

a)Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi.

b) Papa’nın Hıristiyan uluslara birleşme çağrısı.

c)Doğu ülkelerinin zenginliğine ulaşma isteği.

d)Bizans’ın zararlı faaliyetlerini durdurmak isteği.


19- Haçlı savaşları aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır?

a)Burjuvaların güçlenmesinde.

b)Kralların güçlenmesinde.

c)Eşitlik düşüncesinin yaygınlaşmasında.

d)Kilise otoritesinin sarsılmasında.


20- Anadolu Selçuklu Devletinin batı yönünde ilerlemesine aşağıdaki olaylardan hangisi engel olmuştur?

a)Miryakefalon           b)Yassı Çemen

c)Haçlı Seferleri        d)Kösedağ savaşı


21- Moğollar hangi savaştan sonra Anadolu’ya hakim olmuşlardır?

a)Kösedağ                   b)Pasinler

c)Ankara                    d)Miryakefalon


22- Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla hangi dönem başlar?

a)Beylikler Dönemi                       b)Fetret Dönemi

c)Osmanlı İmparatorluğu             d)Lale Devri


23- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu beyliklerinden biri değildir?

a)Osmanoğulları

b)Aydınoğulları

c)Karamanoğulları

d)Selçuklular


24- Anadolu Selçuklu Devleti’nin otoritesi zayıflayınca,Anadolu topraklarında birçok beylik kuruldu.

Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerin genel özellikleri içerisinde yer almaz?

a)Bu beylikler Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oynadılar.

b)Anadolu’da Türk kültürünün kökleşmesine katkıda bulundular.

c)Hepsi kendisini Anadolu Selçuklu’nun mirasçısı kabul etmişler.

d)Beylikler döneminde Anadolu tekrar Bizans’ın hakimiyeti altına girmiştir.

 

25- Beylikler döneminde Türkçe’ye önem veren,Türkçe’yi beyliğinde resmi devlet dili olarak ilan eden Türk Beyi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Karamanoğlu Mehmet Bey

b)I.kılıç Arslan

c)Aydınoğlu Umur Bey

d)Karesioğlu Kalem Bey 

                                                   

SORU

A

B

C

D

1

 

 

*

 

2

*

 

 

 

3

 

 

*

 

4

 

 

 

*

5

 

 

 

*

6

*

 

 

 

7

 

*

 

 

8

*

 

 

 

 9

 

 

*

 

10

 

 

 

*

11

*

 

 

 

12

 

 

 

*

13

 

 

*

 

14

 

*

 

 

15

*

 

 

 

16

 

*

 

 

17

*

 

 

 

18

 

 

 

*

19

 

 

*

 

20

 

 

*

 

21

*

 

 

 

22

*

 

 

 

23

 

 

 

*

24

 

 

 

*

25

*

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz